Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie

Zasady funkcjonowania

Wprowadził:
Data wprowadzenia: 16 | 10 | 2013
Modyfikacja: 28 | 01 | 2021
Wydrukuj

1.Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie jest przedszkolem, które realizuje bezpłatne nauczanie,
wychowanie i kształcenie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Łomianki

3.Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4.Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5.Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

6.Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:00.

7.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

8.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich).

9.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

10. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

11. Na opłaty z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola składają się: opłata za pobyt w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłata za żywienie.

12. Rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu.

Szczegółową organizacje pracy przedszkola reguluje Statut Przedszkola

Attachments

Skip to content