Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Status prawny

Status prawny

  1. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie jest jednostką organizacyjną Gminy Łomianki działa na podstawie:
    • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
    • Statutu Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie
  2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Łomianki.
  3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Statut przedszkola

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej