Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie

Struktura własnościowa i majątek

Wprowadził:
Data wprowadzenia: 16 | 10 | 2013
Modyfikacja: 16 | 10 | 2013
Wydrukuj

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Struktura własnościowa Przedszkole Samorządowego w Dąbrowie.


1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Łomianki , nie posiadająca osobowości prawnej.
Mienie Przedszkola stanowi własność gminną.


2. Budynek:

  • rok budowy: 1978 r.
  • kubatura: 1693,3 m3
  • powierzchnia użytkowa: 508 m2

3. Grunty:

  • działka o powierzchnia: 1240 m2.


Majątek Przedszkola


Aktywa przedszkola zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.:
1. Budynek 266 458,16 zł
2. Materiały 1 391,81zł
3. Należność z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
4. Pozostałe należności 0,00 zł
5. Środki pieniężne na rachunku bankowym 0,00 zł

Skip to content