Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa Przedszkole Samorządowego w Dąbrowie.

 1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Łomianki , nie posiadająca osobowości prawnej.
  Mienie Przedszkola stanowi własność gminną.
 2. Budynek:
  • rok budowy: 1978 r.
  • kubatura: 1693,3 m3
  • powierzchnia użytkowa: 508 m2
 1. Grunty:
  • działka o powierzchnia: 1240 m2

Majątek Przedszkola

Aktywa przedszkola zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.:

 1. Budynek 266 458,16 zł
 2. Materiały 1 391,81zł
 3. Należność z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
 4. Pozostałe należności 0,00 zł
 5. Środki pieniężne na rachunku bankowym 0,00 zł
Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej