Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Telefonicznie/fax: 22 751 24 70    
  2. Listownie: ul. Piaskowa 30,  05-092 Łomianki
  3. E-mail: dyrektor.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl
  4. Dodatkowo sprawy wychowawcze – opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup.
  5. Osobiście, w godzinach pracy przedszkola – u dyrektora Przedszkola

Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów

W poniedziałek  w godzinach 15.00-17.00 oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. np. telefonicznie.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej