Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Personel przedszkola

Personel przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie są zatrudnieni:

nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do pracy w przedszkolu:

  1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego
  2. Nauczyciel logopeda
  3. Nauczyciel katecheta
  4. Nauczyciel psycholog

pracownik administracji:

  1. Referent do spraw biurowych

pracownik obsługi:

  1. Pomoc nauczyciela

Zadania i obowiązki nauczycieli regulują zapisy w Statucie Przedszkola

Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi zawarty jest w Regulaminie organizacyjnym (pobierz regulamin).

Załączniki

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

 233 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej