Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Personel przedszkola

Personel przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie są zatrudnieni:

nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do pracy w przedszkolu:

  1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego
  2. Logopeda
  3. Katecheta
  4. Psycholog
  5. Pedagog specjalny

Pracownik administracji:

  1. Referent do spraw biurowych

Pracownik obsługi:

  1. Pomoc nauczyciela

Zadania i obowiązki nauczycieli regulują zapisy w Statucie Przedszkola

Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi zawarty jest w Regulaminie organizacyjnym (pobierz regulamin).

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej