Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Budżet

Budżet

Budżet Przedszkola Samorządowego:

 1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników;
 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 3. składki i ubezpieczenia społeczne;
 4. składki na fundusz pracy;
 5. wynagrodzenia bezosobowe;
 6. pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
 7. zakup materiałów i wyposażenia;
 8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
 9. zakup energii;
 10. zakup usług zdrowotnych i pozostałych;
 11. zakup usług dostępu do sieci Internet;
 12. służbowe podróże krajowe;
 13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 14. szkolenia pracowników.

 

 

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej