Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Organy przedszkola

Organy przedszkola

Organami Przedszkola są:

  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,

Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Przedszkola  w  Rozdziale IV – ORGANA PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE.

Każdy z wymienionych  powyżej organów działa zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty i Prawo Oświatowe

 

Metryczka
Opublikowano: przez
Zmodyfikowano: przez
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:

Loading

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej